Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, tạo ra vào năm 1995 bởi James Gosling tại Sun Microsystems (hiện tại là Oracle). Nó là một ngôn ngữ lập trình đa nền tảng và được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng máy tính, web, di động, game, IoT và hơn thế nữa.

Java có mô hình hướng đối tượng và là một ngôn ngữ rất dễ sử dụng và hiểu. Nó cung cấp một kho lớn các thư viện và các tính năng để giúp lập trình viên phát triển các ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Java còn được biết đến với tính an toàn và bảo mật cao. Nó cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ như chống lạm dụng tài nguyên và chống virus.

Tổng quan, Java là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và đa năng, cung cấp rất nhiều tính năng và thư viện để giúp lập trình viên phát triển các ứng dụng tốt và an toàn.

 

 1. Cơ bản:
  • Cấu trúc của một chương trình Java
  • Các kiểu dữ liệu cơ bản
  • Toán tử và cấu trúc điều khiển
  • class và object
  • interface và inheritance
  • gọi method
 2. Thư viện của Java:
  • Java API (Application Programming Interface)
  • Java Collections Framework
  • Java IO và N/W
 3. Phần mở rộng:
  • Multi-threading
  • Exception handling
  • JavaFX và Swing (GUI development)
  • JDBC (Java Database Connectivity)
  • JPA (Java Persistence API)
  • Web development với Servlet và JSP
  • Spring framework
  • Hibernate framework
 4. Các công nghệ liên quan:
  • Android development
  • Microservices với Java
  • Big Data với Java

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *